VSB Piraatjes

VSB-icon

Het project

Om de beginnende leeftijd van schermers te verlagen, heeft de Vlaamse Schermbond, dankzij Sport Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool, het project VSB Piraatjes opgesteld. Kleuters houden van spelen en zien het nut van technische zaken niet in. Dit vormt de uitdaging bij het aanbieden van de schermsport voor deze leeftijd. Aan de hand van de beleidsfocus kleuterschermen, werden er actieve lessen opgebouwd voor kinderen die nog te jong zijn om echte schermlessen aan te vangen.

Doelgroep

De doelgroepen van dit project zijn:

  • Leeftijdscategorie 1: kleuters van 4, 5 en 6 jaar oud
  • Leeftijdscategorie 2: lagere schoolkinderen van 7, 8 en 9 jaar oud

Lesgevers

Deze kleuterlessen kunnen begeleid worden door personen met verschillende achtergronden. Dit kunnen schermtrainers zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Ook Multimove begeleiders, studenten lichamelijk opvoeding of kleuteronderwijs, sportbegeleiders, enz. kunnen deze lessen geven.

Hoe we lesgevers helpen

opleidingen

Door de Vlaamse Schermbond (VSB) voorzien

Handboeken

Download ze als leidraad of om nieuwe ideeën op te doen

video’s

Van de oefeningen die in de handboeken uitgelegd zijn

Lesstructuur

Er zullen tien hoofdstukken zijn die meerdere lessen bevatten waar men steeds dezelfde structuur in terugvindt

Het ritueel

Variatie uitvoering

Storytelling & inleving

Benodigd materiaal

Omschrijving oefening

Aandachtspunten

Duur oefening

Differentiatie leeftijdsgroep

Concept

Het project VSB Piraatjes baseert zich op Multimove, een gevarieerd bewegingsaanbod voor kinderen. Multimove wil kinderen van 3 tot 8 jaar in situaties plaatsen waarbij ze op een regelmatige manier experimenteren met bewegingen op basis van de twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden. Deze worden in 2 rubrieken onderverdeeld.

vaardigheden locomotief

Gecoördineerd bewegen van het onder- en bovenlichaam of de armen en de benen.

Vaardigheden objectcontrole

Bal- en slagvaardigheden waarbij de oog-hand- en de oog-voetcoördinatie van essentieel belang zijn.

Wandelen en lopen

Klimmen

Vangen en werpen

Slaan

Zwaaien

Roteren

Trappen

Dribbelen

Glijden

Springen en landen

Heffen en dragen

Trekken en duwen

Andere kenmerken

Die de Vlaamse Schermbond overneemt van het Multimove model

Omgevingsonafhankelijke bewegingssituatie en materiaal
Kansen voor globale en veelzijdige motorische ontwikkeling
Beperkte materiële voorbereiding en inzet
Minimum aantal begeleiders
Previous slide
Next slide

In tegenstelling tot het Multimove model, zullen er wel sportspecifieke bewegingen voorkomen om de kleuters voor te bereiden op de echte schermlessen.

Met het project VSB Piraatjes, wil de Vlaamse Schermbond dat de kleuters zich gezond ontwikkelen. Met de aangeboden oefeningen zal de kleuter een aangenaam voorsmaakje van de schermsport krijgen en zo hun interesse laten toenemen voor de echte schermlessen.

VSB Piraatjes

Algemeen gezond bewegen

Schermen

En daarna?

Als Schermkring kan je overschakelen naar de oefeningen met wapens in plastiek en/of ijzer.
Men kan aan de “echte” schermlessen beginnen.

Als LO-leerkracht, kan je de schermlessen verder opbouwen met 10-18-jarigen door
middel van een ander VSB-project, namelijk “Schermen op School”.

PLEZIER is “the KEY” om van je schermlessen een SUCCES te maken !